Kao vlasnik firme znate da je rad sa ljudima često zahtevan,
kompleksan i za to izdvajate puno vremena i energije.

Saznajte šta je Inspire formula uspešnog vođenja svake osobe.

Kako do dugoročnog uspeha preko pojedinačnih Inspire rezultata?

pokazaćemo vam njihove najbolje kompetencije i sposobnosti ali i
potencijale za razvoj

dobićete rešenje kako da uspešno radite sa svakim a da im zadovoljstvo i nivo angažovanja porastu

moći ćete da uporedite koliko su sada odgovarajući za posao koji obavljaju, šta ih motiviše a šta demotiviše za rad

saznaćete formula kako da unapredite i poboljšate rad celog tima

njihove važne karakteristike za posao i potencijale za razvoj, i kako da sa njima ostvarite dugoročan uspeh

kako da uspešno radite sa osobama u vašoj firmi, da budu korisni za posao i zadovoljni sobom

koliko su odgovarajući za posao koji obavljaju, šta ih motiviše a šta demotiviše za rad

kako da unapredite i poboljšate rad celog tim

Kako vlasnici firmi koriste INSPIRE izveštaje?

Komunicirajte svoje ideje sa uspehom

Nejasna komunikacija i podrazumevanje su često razlozi loše obavljenog posla. Osobama u komunikaciji često pristupamo na način koji podrazumevamo kao odgovarajući i razumljiv ili prećutimo a očekujemo da misle isto što i mi.
Pristupite osobi na način koji bi njoj bio razumljiv a firmi dao efekat uspešnog obavljanja posla.

Zašto vam firma više ne funkcioniše kao pre?/strong>

Često u fazi razvoja firme a i kasnije, zbog brzine posla i prezauzetosti da se bave dubinskom selekcijom, vlasnici postavljaju na određene pozicije osobe koje su “imali pri ruci”. Takva selekcija određuje kvalitet obavljanja posla prema sposobnostima i ograničenjima, osobe za taj posao a ne prema potrebama i zahtevu posla.

Uz Inspire za svaku osobu možete utvrditi koliko se uklapa u zahtev posla odnosno ima li kompetencije za posao koji obavlja i ako nema kompetencije da li je moguće razviti ih.

Kako da vodite sastanke?

U firmama se ljudi posle sastanka ili dogovora raziđu uvereni da se razumeju, ali često su različito shvatili šta ko treba da uradi. Inspire rezultati pokazuju vam kako da se uskladite sa osobama na sastanku, da vas svi razumeju i prihvate vaše izlaganje, da sastanak bude produktivan i motivišući, a da posle sastanka ljudi zaista rade ono što ste se dogovorili?

Kako da formirate timove?

Sklapanje tima je kao slagalica. Ako neki deo ne odgovara, onda će to biti slabo mesto tima. Kao i u sportu, ni u poslu ne može svako da radi sve. Važno je znati ko sa kim može da se uklopi, u čemu je osoba jaka, a u čemu je slaba strana jedne osobe. Loše sklopljeni timovi često budu disfunkcionalni i teret pada na manji broj članova tima koji onda rade većinu posla i ostalih u timu.

Kako da znate ko je sposoban za menadžera?

Menadžera jasno karakteriše sposobnost da radi sa ljudima, razume svoj i posao drugih osoba. Kako bi bili sigurni da li osobe na poziciji rukovodilaca kod vas imaju sposobnost da budu menadžeri dobićete preciznu analizu koliko je kompetentna osoba za najvažnijih 7 menadžerskih
veština.

Testiranja i rezultati

Izveštaji koje kreiramo i koristimo za unapređenja u timovima

AGILE TEAM LEADER

 • Najbolje osobine i kompetencije za Agile proces kod svake osobe
 • Rešenja kako da se Agile transformacija sprovede sa postojećim ljudima
 • Kome najviše odgovara koja ulogua u Scrum-u

AGILE COMMUNICATION

 • Kako stvoriti idelanu komunikaciju za Agilni process
 • Kako inženjeri postaju odlični komunikatori
 • Kako prepreke u Agilnoj organizaciji savladati komunikacijom

INSPIRE EXCEPTIONAL TEAM LEADER

 • Procena ko je za lidera ili menadžera
 • Šta su snage a šta slabosti liderstva kod ove osobe
 • Formula za najbrži put razvoja menadžera i lidera

DESIGN IDEAS INTO PROFIT

 • Određivanje sposobnosti osobe za kreativan proces smišljanja ideja
 • Usmerenje kako podeliti tim da duplira svoju kreativnost
 • Uputstvo kako napraviti najbolji kreativan proces stvaranja ideja

EXCELLENCE IN REMOTE WORK

 • Ko ima više predispozicija za kvalitetan rad na daljinu
 • Šta je važno da bi rad na daljinu bio efikasan
 • Kako upravljati na daljinu sa istim učinkom i efektom

EXPERIENCE TEAM HAPPINESS

 • Kako volite da radite u timu – postizanje sinergije tima
 • Šta vam smeta u timskom radu
 • Šta vas najviše inspiriše

INSPIRE COMMUNICATION MASTER

 • Koje veštine komunikacije posedujete
 • Koja komunikacija će vas pokrenuti na angažovanje
 • Šta je loš pristup u komunikaciji ka vama

INSPIRE ABSOLUTE

Kreiramo za vas praktično iskustvo u formi ličnog dubinskogh izveštaja iz kog saznajete pored ostalog i:

 • da li osoba ima najvažnijih 7 menadžerskih veština
 • kako je najbolje motivisati osobu
 • šta najviše demotiviše osobu
 • preporuke za rad, razvoj, komunikaciju i rukovođenje osobom

INSPIRE TEAM

Timski izveštaj sa paralelnim pregledom:

 • jakih i slabih strana tima
 • uklapanja pojedinaca u tim
 • preporukom kako iskoristiti snage, a kako umanjiti slabosti

Zašto je Inspire uspešan?

Pokazuje preferirana ponašanja osobe koja ona automatski bira i izvršava a da ni ne razmišlja zašto tako odlučuje a vama time daje formulu za motivaciju

Sprečavanje loših i održavanje dobrih rezultata su najbolji lek i podloga za uspeh u poslu. A to možete ako unapred znate kako će se osoba ponašati u kojoj situaciji.

Nekorišćenjem potencijala osoba i timova, nećete ostvariti poslovne ciljeve, sprečiti moguće greške, ostvariti uštede i povećati profit. Zbog toga je INSPIRE dugoročno uspešno rešenje za vođenje firme.

Zainteresovani ste za INSPIRE?

Prijavite se da saznate kakva je mogućnost probnog testiranja: