Kako da svaka osoba ostvari svoje kapacitete i najbolje rezultate?

Ako koristite model kompetenci za svaku poziciju kao pregled šta je potrebno od kompetenci imati za oabvljanje jedne funkcije?
Da li bi vam koristilo da otkrijete koje kompetence poseduje osoba za koju je vaš model namenjen?

Koliko je korisno znati koje kompetence se lako i prirodno razvijaju i uz to kad ih koristi dodatno motvišu osobu a koje nisu prirodne i teško je razvijati kod određene osobe?

Kada se sertifikujete za Inspire Experta procenjujete i prepoznajete, motivatore i demotivatore, kompetence i potencijal osoba da se razviju kroz njihove menadžerske sposobnosti.
Učite da dajete tačne i efiksne preporuke kako koristiti rezultate za rukovođenje, saradnju, komunikaciju, razvoj i sistem motivacije.

Znate šta ljude motiviše i pokreće na akciju, zbog čega će biti angažovani na poslu bez obzira na poteškoće i spoljne okolnosti.

Otkrivate kako kod svake osobe da postignete ostvarenje njenih kapaciteta

procenjujete i prepoznajete sadašnje kompetence i potencijal osoba da razviju nove kompetence

dajete instrukcije i preporuke kako koristiti svoje unutrašnje kapacitete i biti uspešan menadžer i vođa tima

znate šta ljude motiviše i pokreće na akciju, zbog čega će biti angažovani na poslu bez obzira na poteškoće i spoljne okolnosti

otkrivate kako od svake osobe da postignete ostvarenje njenih kapaciteta

KAKO INSPIRE POMAŽE HR EKSPERTIMA?

Rezultati daju pravac za sledeće oblasti:

Najbolji način razvoja
Dobićete formulu za pristup koji stvara angažovane i motivisane osobe

Procena sposobnosti za menadžersku poziciju
Saznaćete ima li osoba potencijal za rukovodica ili treba da napreduje na neki drugi način?

Komunikacija bez zastoja i nerazumevanja
Smernice i uputstva koja vrsta komunikacie pokreće motivaciju i osigurava da su vas razumeli i prihvatili vaše reči.

Kvalitetno uklapanje novih osoba u tim
Imaćete defenisane smernice kako se kvalitetno i najbrže integriše nova osoba u tim.

Preventiva i razrešavanja konflikata
Imaćete kod koji rešava konflikte u timu i daje pravce kako da konflikti ne nastaju.

Privucite nove osobe u vaš tim
Prezentujte i vodite intervju na način koji će privući osobu u vaš tim

KAKO TI MOŽEŠ POSTATI SERTIFIKOVAN INSPIRE EKSPERT?

Pohađanjem 2 modula u 4 dana direktne obuke i supervizije
Rad na bazi od 2.500 studija slučajeva
Učenje o 7 tipova izveštaja upotrebljivih u kompanijskim treninzima
Supervizija i praćenje vašeg samostalnog rada u praksi

Za informacije o sertifikaciji možete nas kontaktirati…

Zašto ste uspešni sa INSPIRE pristupom?

Preduslov da pozitivno utičete na druge je da najpre imate pozitivan uticaj na sebe

INSPIRE – vam pomaže da saznate uzroke (izvor) i razloge vašeg ponašanja, vaše sposobnosti, potencijale i unutrašnje motivatore.

Kroz poznavanje sopstvenih unutrašnjih motivatora i efektivnog načina rada, možete lakše da razumete druge i komunicirate sa njima na adekvatan način.

Kad uz Inspire naučite da prepoznate uzroke ponašanja svake osobe u vašem okruženju, onda ćete uticati da posledice budu pozitivne, motivisati ih i ujedno iskoristiti potencijale svake osobe u njihovom daljem ličnom i profesionalnom razvoju.

Zainteresovani da postanete INSPIRE expert?

Prijavite se

Poslaćemo Vam program INSPIRE Expert sertifikacije